Pozvánka na členskou schůzi šachového oddílu

14.04.2017 15:05

 

POZVÁNKA

na členskou schůzi šachového oddílu TJ Slavia Hradec Králové, z.s., která se koná v pondělí 24.4.2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti TJ  Slavia Hradec Králové, z.s.

Navrhovaný program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba pracovního předsednictva, mandátové,  návrhové komise a volební komise
 4. Zpráva o činnosti oddílu v sezóně 2016/2017
 5. Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2016
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Návrh delegátů oddílu na valnou hromadu TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
 8. Volba delegátů oddílu na valnou hromadu TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
 9. Diskuze
 10. Návrh usnesení
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

Poznámka :

Právo volit mají členové oddílu starší 14-ti let.

Členská schůze je schopna se usnášet v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů oddílu při zahájení schůze, není-li tomu tak, pak se musí vyčkat 30 minut a poté je členská schůze schopna se usnášet přítomnými členy oddílu.

Radomír Novák, předseda šachového oddílu

Kontakt

Šachový oddíl TJ Slavia HK zasedací místnost TJ Slavia HK
Víta Nejedlého 1216
500 03 Hradec Králové

tréninkový den: každé pondělí a čtvrtek 18:00 až 21:00
Tel.(TJ Slavia): 495 514 273